Pasivní domy mají budoucnost

Současná novostavba používá klasickou otopnou soustavu, zatímco nízkoenergetický dům využívá obnovitelné zdroje a řízené větrání. Pasivní dům, který má potřebu tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2a, používá pouze teplovzdušné vytápění s rekuperací. Na rozdíl od běžných staveb můžete uspořit až 90 % nákladů na vytápění.

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla neustále zajišťuje čerstvý vzduch v pobytových místnostech a odvětrává odpadní vzduch v místech znečištění, jako je kuchyně, koupelna či WC. Jedna z hlavních podmínek pasivního domu – těsnost obálky budovy - se kontroluje v průběhu výstavby tlakovou zkouškou tzv. Blower Door testem.

Pasivní novostavby využívají co nejefektivněji tepelné zisky, které mají k dispozici.

Energetika rodinných domů

Každý rodinný dům je svým způsobem unikátní stavbou, u které je třeba se ještě před samotným započetím výstavby velice pečlivě zabývat energetickou náročností. V rámci příprav projektu rodinného domu je třeba zvolit správné stavební materiály vzhledem k efektivitě zateplení a energií na budoucí vytápění objektu včetně definování zastínění objektu okolními stavbami nebo prostředím, solární příjem energií na prosklené plochy a mnoho dalších specifik, které mohou celou stavbu vynést do pozice velmi dobré energetické užitnosti.

Výsledný výpočet obsahuje stanovení základních stavebních konstrukcí obálky budovy se zateplením fasády, střechy, prostupy oken a dveří včetně stanovení míry ochlazování užitného a technického prostoru objektu. Po sestavení této prvotní energetické studie navrhneme ekonomicky nejlevnější řešení s výstupy provozních energií a předběžné cenové kalkulace na pořízení takto prováděné stavby.

Katalog RE/MAX Novostavby 2011 originálním způsobem zpracovává architektonický design staveb rodinných domů. Jeho tvůrci jsou architekti ze společnosti Countes Company, s.r.o., a společnosti ANLOC, s.r.o. Cílem tohoto společného katalogu je zajištění profesionálního servisu klientům, kteří investují do nemovitostí a mají zájem své potřeby v oblasti bydlení řešit se zárukou, kterou obě strany podílející se na tomto katalogu jsou schopni jim poskytnout.

Info Bookmark Taska